Học thuật

走向国际高等教育的新学术层次, 建立信心,参与全球问题. 我们在加州的国际学校有很多灵活的项目可以根据每个学生的需要进行调整, 帮助他们成为有毅力和足智多谋的人.

13

sĩ số lớp học trung bình

50+

lớp học để lựa chọn

99%

được chấp nhận

vào đại học

1-to-1

hướng dẫn học tập

高中课程符合你的学术目标

加州EF学院十大电子游艺网站排行提供了具有全球视野的美国教育系统. 通过灵活的课程选择过程和学术导师的支持, 我们帮助每个学生建立适合自己的课程,这样他们就能实现自己的目标。.

Trung học Mỹ

Lớp 9-12 / độ tuổi 14-19

美国大学理想的预科课程

选择参加AP高级课程

Mạng lưới hỗ trợ học tập của bạn

在EF Academy Pasadena进行了精心的个人指导, 我们的老师和导师通过帮助学生发现和发展他们的长处,为他们的成功做好准备。.

Hướng dẫn học tập

通过我们十大电子游艺网站排行老师的全力支持,认识到自己的潜力, 有国际教学经验的人. 他们的课余时间可以让你在需要的时候得到额外的帮助.


Chúng tôi giúp bạn:

 • Hỗ trợ học tập

 • Quy trình và thói quen học tập

 • Tham gia vào cuộc sống tại trường


Quản lý lộ trình học tập

我们独特的学习路径系统为每个学生指定了一个单独的指导老师, 被称为学习路径管理顾问. 这些导师跟踪你在课堂上的进步, 你的精神健康护理可以为你在加州高中的经历提供指导.


Chúng tôi giúp bạn:

 • 制定课程和学习记录

 • Hướng dẫn học tập

 • Hỗ trợ về mặt xã hội và cảm xúc

Cố vấn Đại học

为大学做准备是我们使命的基础, 我们的咨询项目包括一对一的小组和个人交流,以确保你为毕业后的大学和职业做好准备。. 写一篇令人印象深刻的个人文章, 突出你的成就,学习如何在面试中脱颖而出.


Chúng tôi giúp bạn:

 • 探索专业和职业选择

 • Hồ sơ đại học

 • Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn

教育是为了学习和个人的成功

学生是我们在帕萨迪纳EF学院所做的一切的中心. 我们通过咨询和健康项目来补充全球航线系统 & 精神上提供社会支持,学生精神上需要全面发展. 通过强大的学生支持网络, 学生们将会有一个不断成长的环境, học tập và phát triển.


Annie Hall

英孚帕萨迪纳学院辅导员

想上大的大学

Các chương trình trung học quốc tế, 我们的个性化支持和深入的大学咨询,一直把EF学院的毕业生带到世界一流的大学。.

Lịch sử thành công về đại học

十大电子游艺网站排行十大电子游艺网站排行系统在帮助毕业生进入世界一流大学方面做得很好,因为我们的大学预科项目在你入学后就开始了.


跟我们大学一样的校园, 在加州大学洛杉矶分校和加州理工学院等大学附近的学术项目, 帕萨迪纳EF学院的位置非常适合与当地大学建立合作关系。, 组织学校参观及参加大学展览,以提升我们的整体计划,为学生准备资料及发展技能.


让我们看看EF学院其他学院的毕业生就读的一些大学。.

EF Academy New York năm 2021:

43

IB国际留学成绩最高

$4.5M

100万美元获得了大学奖学金

20

我们国家的研究生要来上大学

70%

theo học đại học tại Mỹ

进入顶尖大学

 • Boston University

  Brown University

  Carnegie Mellon University

  Columbia University

  Cornell University

  Georgetown University

  Harvard University

  Johns Hopkins University

  麻省理工学院

  New York University

  Parsons School of Design

  University of California, Berkeley

  University of Pennsylvania

  University of Southern California

  University of Virginia

  Yale University

 • Durham University

  Imperial College London

  King's College London

  London School of Economics

  University College London

  University of Bristol

  University of Cambridge

  University of Edinburgh

  University of Exeter

  University of Glasgow

  University of Leeds

  University of Loughborough

  University of Manchester

  University of Oxford

  University of St. Andrews

  University of Warwick

 • American University of Paris

  Bocconi University

  Delft University of Technology

  IE University

  酒店管理学院

  德国慕尼黑大学

  McGill University

  Monash University

  The Australian National University

  University of Amsterdam

  University of Auckland

  Univesrity of British Columbia

  University of Hong Kong

  University of Melbourne

  University of Sydney

  University of Toronto

“我在十大电子游艺网站排行最喜欢的是历史课——不仅因为我的老师很棒,而且没有什么比在国际环境中学习世界历史更合适了。."

Maya, quốc tịch Mỹ và Sweden

Học tại EF Academy New York

更多十大电子游艺网站排行EF Pasadena学院的发现