Học thuật

Chúng tôi cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ và hướng dẫn cá nhân tại các trường học và văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi chuẩn bị cho thành công của học sinh bằng cách làm việc cùng các em để khám phá và phát triển thế mạnh của từng học sinh, đồng thời cung cấp cho các em một môi trường học thuật, nơi các em sẽ phát triển một cách mạnh mẽ.

99%

được chấp nhận

vào đại học

1 to 1

hướng dẫn học tập

Lựa chọn một trong hai chương trình trung học đẳng cấp thế giới

Bạn hứng thú với điều gì? Bạn học theo cách nào là tốt nhất? Bạn có biết ngành nghề mà bạn mong muốn theo đuổi? Các câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này sẽ giúp chúng tôi sắp xếp bạn vào chương trình Tú tài Quốc tế IB hay A-level. Chúng tôi sẽ tạo một kế hoạch học tập phù hợp với cá nhân bạn để chuẩn bị cho bậc đại học và hỗ trợ từng bước trong hành trình này.

A-Levels

Lớp 11-12 / độ tuổi 16-19

Bước chuẩn bị lý tưởng để vào các trường đại học tại Anh

Phát triển kiến thức chuyên sâu trong một số lượng nhỏ của các môn học

Hướng dẫn được tích hợp vào chương trình

Tú tài Quốc tế® (IB)*

Lớp 11-12 / độ tuổi 16-19

Chương trình dự bị lý tưởng để vào các trường đại học trên toàn thế giới

Tập trung vào việc nghiên cứu các chủ đề trong bối cảnh toàn cầu

Cơ hội nghiên cứu và học tập độc lập

Mạng lưới hỗ trợ học tập của bạn

Với sự hướng dẫn tận tình mang tính cá nhân hóa trong học thuật tại EF Academy Oxford, các giáo viên và Cố vấn Quản lý Lộ trình học tập của chúng tôi chuẩn bị cho thành công của học sinh bằng cách giúp các em khám phá và phát triển thế mạnh của mình.

Hướng dẫn học tập

Nhận ra tiềm năng của bản thân nhờ sự hỗ trợ đầy đủ từ các giáo viên trường trung học quốc tế của chúng tôi, những người có kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường quốc tế. Giờ làm việc của họ ngoài thời gian lên lớp cho phép bạn nhận thêm trợ giúp bất cứ khi nào bạn cần.


Chúng tôi giúp bạn:

  • Hỗ trợ học tập

  • Quy trình và thói quen học tập

  • Tham gia vào cuộc sống tại trường


Quản lý lộ trình học tập

Hệ thống lộ trình học tập độc đáo của chúng tôi chỉ định cho mỗi học sinh một cố vấn hướng dẫn cá nhân, được gọi là Cố vấn Quản lý Lộ trình học tập. Những cố vấn này theo dõi sự tiến bộ của bạn trong các lớp học, chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn và có thể cung cấp hướng dẫn về mọi lĩnh vực liên quan đến trải nghiệm của bạn tại trường trung học.


Chúng tôi giúp bạn:

  • Phát triển lộ trình và hồ sơ học tập

  • Hướng dẫn học tập

  • Hỗ trợ về mặt xã hội và cảm xúc

Cố vấn Đại học

Chuẩn bị cho đại học là nền tảng trong sứ mệnh của chúng tôi, và chương trình tư vấn của chúng tôi bao gồm các buổi trao đổi theo nhóm và cá nhân 1-1 để đảm bảo bạn sẵn sàng cho bậc đại học và sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Viết một bài luận cá nhân ấn tượng, nêu bật những thành tích của bạn và học cách tỏa sáng trong các cuộc phỏng vấn vào đại học.


Chúng tôi giúp bạn:

  • Khám phá các lựa chọn chuyên ngành và nghề nghiệp

  • Hồ sơ đại học

  • Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn